INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działaloności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Kierownik Katedry »

Kierownik Katedry
Wydział Energetyki i Paliw
pawilon D-4, pok. 115
tel.: (012) 617 44 20
e-mail: cetnar(at)mail.ftj.agh.edu.pl
 
 

Ciekawostki »

 
  
  
Katedra Energetyki Jądrowej
Utworzona w 2009 roku decyzją Senatu AGH Katedra Energetyki Jądrowej jest jedyną w Polsce jednostką składową uczelni akademickiej o profilu dydaktycznym jak i naukowo-badawczym związanym ściśle z energetyką jądrowa. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktycznych na studiach I jak i II stopnia (specjalność Energetyka Jądrowa) kierunku Energetyka na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Głównym celem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze jest projektowanie, wdrażanie oraz analiza rozwiązań i metod związanych z wykorzystaniem naturalnych zjawisk jądrowych takich jak rozszczepienie i synteza. Duży nacisk położony jest na współpracę międzynarodową, czego przejawem jest czynny udział w szeregu projektów o charakterze internacjonalnym. Ponadto każdy z pracowników Katedry zdobywał doświadczenie zawodowe na arenie międzynarodowej podczas wyjazdów jak i staży naukowych co zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz prowadzonych badań w wymagającej dziedzinie energetyki jądrowej.